Tiedotussähköpostilistan tietosuojaseloste

Tapion Sulka ry:n tiedotussähköpostilistan tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
20.1.2018 alkaen

1 Rekisterinpitäjä:
Tapion Sulka ry (Y-tunnus: 1445225-1) Suvikuja 4 C 50, 02120 ESPOO, Puhelin: 09-855 8026

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Sihteeri Pia Päiväkumpu Suvikuja 4 C 50, 02120 ESPOO,
Puhelin: 09-855 8026
email: toimisto (at) tapionsulka.fi

3 Rekisterin nimi:
Tapion Sulka ry:n tiedotussähköpostilista

4 Henkilötietojen käyttötarkoitukset:
Tiedotussähköpostilistan sisältyvien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Tapion Sulka ry:n tiedotuksen hoitaminen. Käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohtaan.

Tapion Sulka säilyttää vain toimintansa ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta hävitetään. Jäsenyyden päättyessä kaikki tiedot kyseisestä jäsenestä poistetaan viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua.

5 Rekisterin tietosisältö:
Tiedotussähköpostilista sisältää listalle kuuluvien seuran jäsenten sähköpostiosoitteet sekä etu- ja sukunimet.

6 Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterin tiedot kerätään seuran toimesta suoraan jäseniltä ja jäsenten huoltajilta sekä seuran omasta toiminnasta. Ulkopuolisia tietolähteitä ei käytetä.

7 Tietojen luovutukset ja siirrot:
Tietojen käsittely tapahtuu ulkoistetusti MailChimp-palvelussa. Tiedot tallennetaan MailChimp-palvelun tietokontaan tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi. Kyseiseen palveluun sisältyy tietojen siirtämistä MailChimpin palvelimille Yhdysvaltoihin, mutta ovat EU:n ja Yhdysvaltain välisen Privacy Shield –järjestelyn piirissä.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet:
Kaikki tiedotussähköpostilistalla oleva tieto käsitellään sähköisesti.

Tietojen käsittely tapahtuu ulkoistetusti MailChimp-palvelussa, jonka tietosuojapolitiikka löytyy osoitteesta http://mailchimp.com/legal.

Postituslistan sisältämiä henkilötietoja käsittelevät vain niitä seuratoiminnan kannalta välttämättä tarvitsevat. Seuran hallitus vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvomisesta.

9 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Jäsenellä ja hänen huoltajallaan on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista.

Tarkastus- ja/tai korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse tiedotussähköpostilistan ylläpitäjälle.

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Henkilötietolain 30§:n mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan tiedotussähköpostilistan ylläpitäjälle.

Tapion Sulka Ry 
toimisto@tapionsulka.fi

Toiminnanjohtaja Lasse Lindelöf
050 5960643
lasse.lindelof@tapionsulka.fi
Tietosuojaseloste
© 2020 Tapion Sulka ry
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram