Puheenjohtajien vahdinvaihto

8 helmikuun, 2017

Tapion Sulan johdossa tapahtui suuri muutos noin vuosi sitten, kun pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Jonne Löytömäki jäi pois seuran hallituksesta. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Elina Väisänen. Jonne ja Elina lupautuivat haastateltaviksi kertomaan mietteitään nykyisestä sekä pohtimaan myös tulevaa.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on johtaa ja valvoa hallituksen työskentelyä ja yleisesti huolehtia kokonaisuudesta eli siitä, että seura toimii sen perustehtävän mukaan. Jonne ehti toimia puheenjohtajana 15 vuotta ja olikin hyvällä mielellä viestikapulan siirtämisestä seuraavalle. Hänestä seuran isot asiat ovat suurelta osin kunnossa ja loputkin menossa parempaan suuntaan. Seuralla ei ole velkaa, vaan maksukykyä siinä määrin, että tulevaisuuteen on ollut jo muutaman vuoden ajan mahdollista panostaa.

Esimerkkinä panostuksesta tulevaisuuteen Jonne mainitsee päätoimisen toiminnanjohtajan palkkaamisen, mikä on tuonut lisäpontta seuramme toimintaan. Tapion Sulan tavoitteena on pitkään ollut toimia eräänlaisena sulkapallon tavaratalona: kohtaamispaikkana, josta löytyy jokaiselle sulkapallon harrastajalle jotakin. Tästä kiinni pitäminen on Jonnen mielestä hyvä asia ja on ollut hyvä nähdä, että hänen puheenjohtajakautensa jälkeenkin näin on tehty.

Jonnen arvokkaimmat seuramuistot

Puheenjohtajakaudelta on jäänyt muutamia, erityisen mieleenpainuvia hetkiä mieleen, mistä Jonne mainitsee kolme. Ensiksi, 2000-luvun alkupuolelta voitetut useat seurajoukkueiden suomenmestaruudet. Toisena Jonnelle keskeisenä hetkenä oli päivä, jolloin Esport Centerin osakevuorojen hankkimista varten otetut pankkilainat saatiin viimein maksettua pois. Siitä eteenpäin seuralla on ollut mahdollista panostaa tulevaisuuteen aiempaa enemmän. Kolmantena Jonne mainitsee vuonna 2010 vietetyt Tapion Sulan 50-vuotisjuhlat, jotka olivat sopivassa suhteessa arvokas ja rento juhla.

Seuran perustajajäsenten ja pitkäaikaisten puheenjohtajien kanssa juhliessa hän oivalsi olevansa seurassa ainoastaan yksi viestinviejä, vaikka siinä vaiheessa oli jo toiminut noin kymmenen vuotta hallituksen puheenjohtajana. Tapion Sulalla on pitkä ja menestyksekäs historia ja voimme kaikki olla ylpeitä kuuluvamme seuraan. Lopuksi Jonne halusi välittää kiitokset kaikille seuralaisille - mukavaa ja mielekästä on ollut toimia seuralaisten kanssa ja tehdä töitä heidän ja seuran hyväksi kaikki nämä vuodet.

Monipuolisuus jatkossakin tärkeää

Ennen puheenjohtajaksi tulemista Elina on ehtinyt toimia Tapion Sulan hallituksessa ja muissa seuran vastuutehtävissä jo useita vuosia, joten suurin osa asioista on jo jossain määrin tuttuja. Puheenjohtajan ei kuulu eikä voi tehdä kaikkea yksin ja Elina mainitsee, että onneksi hänen apunaan on aktiivinen hallitus, jolta löytyy monipuolisesti ymmärrystä Tapion Sulalle tärkeistä kokonaisuuksista, kuten talous- ja yhdistysasioista ja että hallituksessa on läsnä sekä kilpa- että harrastetaustalla olevia henkilöitä.

Elina kuitenkin haluaa kannustaa myös muita seuralaisia osallistumaan toimintaan:  mukavasti on aktiivisia ihmisiä jo mukana, mutta lisää mahtuu aina. Apua tarvitaan muun muassa valmentamiseen, kisojen järjestämiseen jne. Muutoinkin jos jäsenillä on ideoita toiminnan parantamiseksi, niin voi laittaa tulemaan. 

Seuran jäseniä varmasti kiinnostaa tietää, että mitä tavoitteita Elinalla on Tapion Sulalle jatkossa. Hän mainitsee, että aiemmin Jonnen mainitsemaa tavaratalo-konseptia jatketaan ja pyritään luomaan enemmän sellaista yhteistoimintaa, johon olisi kaikenikäisten ja -tasoisten helppo tulla - ja siten vaalimaan sitä yhteishenkeä, josta seura on tunnettu.

Seuran kehittyy jäsentensä mukana

Elina pitää tärkeänä, että aktiivisesti otetaan mukaan myös perheen pienimpiä seuran jatkuvuuden varmistamisen kannalta sekä että seura samalla auttaa nykyisiä huippuja ja huippujunioreita saavuttamaan tavoitteensa. Tapion Sulka aikoo lisäksi pyrkiä kehittämään yhteistyötään muiden sulkapalloseurojen kanssa sekä myös eri sidosryhmien kanssa toimintansa monipuolistamiseksi ja rahoituspohjansa monipuolistamiseksi.

Nykytilasta keskusteltaessa Elina nostaa esille muutamia asioita. Seurassa harrastaa tällä hetkellä monentasoisia kilpajunnuja ja useampia huippuja, sekä tyttöjä että poikia ja lisäksi on mukavasti aktiivisia harrastepelaajia, ja tilanne on tältä osin yleisesti ottaen ihan hyvä. Ryhmien täyttöastekin on varsin hyvä ja valmentajat osaaviaLisäksi Lasse Lindelöfin kautta seuran läsnäolo hallilla ja tavoitettavuus on parantunut ja on saanut jäsenistön suuntaan käytännön kasvot.

Yhtenä haasteena Elina mainitsee ryhmämaksut, joiden kohtuullisena pitämisen eteen seura tekee jatkuvaa työtä. Lopuksi hän haluaa muistuttaa hiljattain käyttöön otetusta MyClub-palvelusta, joka on jo helpottanut Tapion Sulan jäsentieto- ja laskutushallintaa. MyClubin kautta ilmoittaudutaan myös seuran harjoitusryhmiin ja tapahtumiin, kuten ranking-kisoihin. Mikäli seuralainen kaipaa apua palvelun käyttämisessä, niin osoitteeseen myclub@tapionsulka.fi voi olla yhteydessä.

Teksti: Michael Ristaniemi

Tapion Sulka Ry 
toimisto@tapionsulka.fi

Toiminnanjohtaja Lasse Lindelöf
050 5960643
lasse.lindelof@tapionsulka.fi
Tietosuojaseloste
© 2020 Tapion Sulka ry
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram