Seuran hallituksen katsaus seuran taloudellisesta tilanteesta

2 heinäkuun, 2020

Tapion Sulan hallitus on pyrkinyt parhaansa mukaan viestimään koronatilanteen hankaluudesta Esportille. Viestissä on tuotu esiin Tapion Sulan toiminnan laajuutta Esportissa, ja sitä, että samalle tasolle takaisin pääseminen saattaa vaatia hallilta vastaantuloa hinnoissa ja ehdoissa. Erityisesti korostettiin sitä, että jatkossa tarvittaisiin joustoa kenttämaksujen osalta mahdollisten koronakeskeytysten osalta. Toistaiseksi Esport on vastannut näihin toiveisiin vain ilmoittamalla arki-illan hinnan korotuksesta, noin 7,5 prosenttia. Muihin mahdollisiin joustotoiveisiin ei vastausta ole saatu.

Näin ollen seuran hallitus on ollut pakotettu arvioimaan syksyn harjoittelun hinnoittelua. Esport Centerin kenttämaksujen korotus vaikuttaa luonnollisesti harjoitusryhmien hintoja nostavasti. Valitettavasti jo tilikauden 2019 tulos oli negatiivinen, mistä syystä seuralla ei ole taloudellisesti mahdollista olla reagoimatta Esportin esittämiin hinnan nostoihin niiden muodostaessa niin suuren osan seuran kaikista kuluista. Lisäksi jäsenten on edelleen hyvä tiedostaa ilmoittautuessaan valmennusryhmiin se, ettei seura pysty sopeuttamaan Esportin kenttämaksuja mahdollisissa toiminnan keskeytystilanteissa Esportin asettamin ehdoin.

Myös kilpailukulujen nousu on rasittanut seuran taloutta nousevasti viime vuosina. Kilpailukulut muodostuvat valtaosin seuralle muiden seurojen järjestämistä kilpailuista, joihin seuran jäsenet osallistuvat. Näiden kulujen tukemiseen seura on osallistunut viime vuosina taloudellisen tilanteen niin salliessa. Ensi kaudella tällaista mahdollisuutta ei arvioida olevan, tämä arvio tehdään aina suhteessa seuran taloudelliseen tilanteeseen, joka toivottavasti tulevaisuudessa on parempi ja ennustettavampi. Tämän hetkisen arvion mukaan syksyn kisojen tukemiseen seura ei enää osallistu, siltä osin kuin ne eivät ole Tapion Sulan järjestämiä.

Näistä ikävistä ja haastavista ajoista huolimatta hallitus toivoo seuran toiminnan jatkuvan monipuolisena ja kaikille jäsenilleen mieluisana.

Antti Santalahti pj.

Tapion Sulka Ry 
toimisto@tapionsulka.fi

Toiminnanjohtaja Lasse Lindelöf
050 5960643
lasse.lindelof@tapionsulka.fi
Tietosuojaseloste
© 2020 Tapion Sulka ry
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram