Tapion Sulka on Olympiakomitean ja Suomen Sulkapalloliiton tähtiseura. Tämä tarkoittaa sitä, että seura noudattaa laajemmin hyväksyttyjä hyviä tapoja lasten ja nuorten urheiluharrastuksen tukemiseksi. Näitä tapoja ovat mm.

  • Tähtiseuran edustama arvopohja rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle.
  • Lapsen ja nuoren paras liikunnassa ja urheilussa on lapsen kasvun ja kehityksen tukemista sekä lapsuuden kunnioittamista.
  • Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
  • Tähtiseuratoiminnan tavoitteena on löytää seurassa yhteinen toimintatapa ja periaatteet, joilla laadukasta lasten ja nuorten toimintaa voidaan toteuttaa.

Tähtiseuratoiminnan tunnuksena toimii Tähtimerkki, joka kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa seuratoimintaohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat.

Tapion Sulan junioriryhmien pelisäännöt.

Tapion Sulan toimintalinja

 

Lisätietoja